Baltic Road Championships 2022 - RR 1 day

Final Classification (PDF)

1st start 69,5km Masters (YOB 1958.-1972.)

2nd start 108,8km M CFA, Masters (YOB >=1973.)

3rd start 48km WU16

4th start 69,5km MU16

5th start 108,8km MU18

6th start 30,8km Masters (<=1957)