Baldones veselības apļi 2020, 1. posms

Rezultāti (PDF)

Rezultāti kopā

Rezultāti pa grupām

Detalizēti rezultāti